Χρήσιμες συμβουλές για τις αναφλέξεις

 • Ελέγξτε αν το τζάκι σας διαθέτει ντάμπερ (μεταλλική πλάκα που, κλείνοντάς την, απομονώνει την καμινάδα από το τζάκι) και αν αυτό λειτουργεί κανονικά (κλείνει ερμητικά).
 • Φροντίστε να μην υπάρχουν κοντά στο τζάκι εύφλεκτα υλικά και απομακρύνεται γύρω από την καμινάδα κλαδιά δέντρων, ξύλα κ.λ.π
 • Σε περίπτωση που αντιληφθείτε εσείς ή οι γείτονές σας ότι η καμινάδα σας έχει πάρει φωτιά:
 1. Μην πανικοβάλλεστε.
 2. Καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Καλέστε 112).
 3. Απομακρύνεται τα άτομα που υπάρχουν στο σπίτι.
 4. Κλείστε το ντάμπερ (έτσι σταματάμε την παροχή αέρα-οξυγόνου στην καμινάδα και η φωτιά θα σβήσει).
 5. Απομακρύνεται τα αναμμένα ξύλα από το τζάκι, βγάλτε τα έξω και σβήστε τα με νερό.
 6. Εάν το τζάκι είναι κλειστού τύπου, κλείστε την πόρτα και την εισαγωγή του αέρα στο θάλαμο καύσης.
 7. Φροντίστε να έχετε πάντα σε ετοιμότητα έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως.
 8. Αποφύγετε να ρίξετε νερό στο πυρωμένο τζάκι γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
 9. Μη χρησιμοποιήσετε το τζάκι προτού ειδικευμένο συνεργείο καθαρίσει την καμινάδα και την ελέγξει για τυχόν ζημιές που έχει υποστεί.