ΑΡΧΙΚΗ » ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Ενημέρωση κοινού σε σχέση με τα καυσόξυλα βάσει του νόμου 139(ι) 2013

ενημέρωση κοινού σε σχέση με τα καυσόξυλα βάσει του νόμου 139(ι) 2013

 

Ο περί του ελέγχου της εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας νόμος του 2013

ο περί του ελέγχου της εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας νόμος του 2013

 

Παράνομη υλοτομία

παράνομη υλοτομία_σημείωμα

 

Παρουσιαση 1 Sept 2014. Kανονισμός ξυλείας

παρουσιαση_1_sept_2014_κανονισμός ξυλείας