• Το δάπεδο πρέπει να διατηρείται στεγνό .
  • Αν είναι δυνατόν πρέπει να ευνοείται η κίνηση του αέρα ανυψώνοντας τη στοίβα των καυσόξυλων από το έδαφος με ξύλινα στηρίγματα (δοκούς ,μακριά ξυλοτεμάχια).
  • Είναι προτιμότερο να αποθηκεύεται το καυσόξυλο σε θέσεις που είναι ανοιχτές στον αέρα και τον ήλιο .
  • Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών ανάμεσα στις στοίβες και μεταξύ στοίβας και τοίχου της κατασκευής αποθήκευσης.
  • Για τον καλύτερο αερισμό του χώρου αποθήκευσης οι εξωτερικοί τοίχοι της κατασκευής πρέπει να έχουν ανοίγματα (σχισμές )
  • Είναι καλό τα καυσόξυλα για την καθημερινή χρήση να αποθηκεύονται από τους τελικούς χρήστες στον χώρο καύσης (π.χ. λεβητοστάσιο), όταν είναι επαρκής , ώστε να έχουν προθερμανθεί πριν από τη χρήση